Stage team Retailmonitor – Autoriteit Financiële Markten

Solliciteren
Wil jij meewerken aan een kwantitatief onderbouwd en gestructureerd beeld van de financiële risico’s waar Nederlandse consumenten mee te maken hebben? Reageren kan tot 10 december a.s.

Wat ga jij doen

Consumenten kunnen gedurende hun leven honderden verschillende financiële producten afsluiten. Denk hierbij aan een hypotheek, een pensioen, verschillende verzekeringen, maar ook beleggingen. Deze producten hebben vaak positieve effecten voor de consument, bijvoorbeeld het mogelijk maken van de aankoop van een huis. Toch blijven er ook altijd risico's bestaan. Binnen team Retailmonitor zijn wij benieuwd welke (combinaties van) producten de grootste financiële risico’s voor de consument geven en onder welke voorwaarden. Hoe kunnen we deze risico's kwantificeren voor verschillende typen consumenten of huishoudens? Bij welke hypothetische toekomstige scenario's zien we bepaalde risico's toenemen en andere juist afnemen? Kunnen we risico's tussen verschillende producten vergelijken? Dat en meer ga je samen met collega's onderzoeken en uitwerken in een model.  
Daarvoor zul je ook moeten samenwerken met collega’s door de gehele AFM heen, wiens expertise wij goed kunnen gebruiken. Je ontmoet collega's met veel diverse achtergronden zoals data analisten, toezichthouders, juristen en communicatiewetenschappers. Je bent in staat op een goede manier samen te werken en samen tot een goede oplossing te komen. Je communiceert je ideeën op een duidelijke en onderbouwde manier. Tijdens de stage krijg je intensieve begeleiding van andere toezichthouders. De stage is een kans om jezelf te ontwikkelen én om impact te hebben. 
Je gaat, naast bovenstaande opdracht, ook meewerken aan een tweede project op het gebied van retailtoezicht wat past bij jouw interesses én je krijgt de kans om mee te kijken met verschillende (datagedreven) projecten binnen de AFM. Een eindpresentatie is in ieder geval onderdeel van de stage. 
Voorbeelden van werkzaamheden hiervan zijn: 
•    Nieuwe inzichten creëren voor het toezicht van de AFM en de realisatie van dashboards/ rapportages om deze inzichten te presenteren. 
•    Het modelleren van een risicomodel, inclusief bijbehorende hypotheses en benodigd dataproces. 
•    Inhoudelijke discussies voeren en ruggespraak houden met je collega's om kwaliteit en consistentie van het toezicht te waarborgen. 

Afdeling 
Binnen het retail-toezichtsdomein zijn verschillende teams verantwoordelijk voor het toezicht op retailproducten, zoals team pensioenen, team verzekeren en team lenen & sparen. Team Retailmonitor houdt zich onder andere bezig met datagedreven toezicht en vervult een ‘brug’ functie tussen de experts van deze verschillende product-teams en technische data analytici. Daarnaast richt Retailmonitor zich op afdelingsoverstijgende inventarisatie en prioritering van risico’s, waar jij je tijdens je stage met name mee zult bezighouden. Het team bestaat op dit moment uit acht collega’s, waarvan twee recentelijk zijn doorgestroomd na hun stage. Wie zoeken wij

Om zoveel mogelijk uit je stage te halen, is het belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent, je over een goed analytisch vermogen beschikt en affiniteit hebt met data-analyses, statistische analyses en het werken met grote datasets. Je zit in de Masterfase van een relevante WO-opleiding (zoals: Econometrie, Actuariaat of Economie). Ook ben je energiek, leergiering en toon je initiatief.

Wat bieden wij

We bieden je een interessante stage bij een organisatie met een sterk maatschappelijk doel die volop in de schijnwerpers staat. Jouw inzet kan een waardevolle bijdrage leveren aan het versterken van het vertrouwen in de financiële sector. Je wordt begeleid door een toezichthouder.

De stagevergoeding bedraagt € 570,- per maand op basis van een 36-urige (flexibele) stageweek. De stage heeft in overleg een duur van 3 tot 6 maanden. De startdatum kan in overleg worden bepaald. Wie zijn wij

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed.

Solliciteren