Afvalzorg

Wij zijn NV Afvalzorg Holding, een organisatie die actief is in de afvalbranche. Onze werkzaamheden zijn zowel gericht op de eindverwerking van de bij ons aangeboden afvalstromen als op de bewerking van- en handel in verontreinigde grondachtige stromen. Onze organisatie is een onmisbare schakel in de circulaire economie en de circulaire economie is een van de speerpunten voor de verdere uitbouw van onze activiteiten. Onze organisatie heeft een duurzaamheidsbeleid dat de komende jaren zorgt voor een verdere aanpassing van onze activiteiten en de daaruit voortvloeiende informatievraagstukken.

Branche:


Activiteiten van de organisatie

Aantal medewerkers

Locatie