113 Zelfmoordpreventie

De komende decennia ligt ons een flinke uitdaging te wachten. Spreken onze kernwaarden Veerkrachtig, Volhardend, Verbindend en Vooruitstrevend je aan? En ben jij op zoek naar werk waarin je het verschil maakt? Dan is werken bij 113 misschien iets voor jou! 113 tintelt en groeit hard en daarom zijn wij op zoek naar mensen waarmee wij samen onze Zero missie kunnen nastreven.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 

De organisatie bestaat uit ruim 200 medewerkers binnen verschillende functies. Denk aan stagiairs, vrijwilligers, Junior Hulpverleners, GZ-psychologen, Hulpverleners Suïcidepreventie, Online therapeuten, HR, Backoffice, Marketing en Communicatie, Finance, IT, Academy en Onderzoek. 

Branche:

Geestelijke gezondheidszorg

Activiteiten van de organisatie

Van wanhoop naar hoop en leven 
113 staat aan de kant van het leven en probeert te zoeken naar een uitweg uit de wanhoop. Hierbij spelen religieuze of ideologische achtergronden geen rol. Anonimiteit staat in de hulpverlening hoog in het vaandel en de mening van de hulpvrager wordt altijd gerespecteerd. 113 geeft geen advies over middelen of methoden waarmee mensen zichzelf om het leven kunnen brengen. 113 Zelfmoordpreventie is niet tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding die binnen de huidige wettelijke kaders kan worden verleend. 113 adviseert mensen die meer willen weten over euthanasie of hulp bij zelfdoding om contact op te nemen met hun huisarts.

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met een hulplijn, online therapie, online coaching en zelfhulp. Bevlogen professionals, stagiairs en vrijwilligers, die werken vanuit het kantoor van 113 in Amsterdam, maken dit mogelijk.

Bevlogen professionals werken dagelijks aan preventie van suïcide 
Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op ons online hulpaanbod met hulplijnen, online therapie, online coaching en zelfhulp. Bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit onze vestiging in Amsterdam en vrijwilligers in het gehele land maken dit mogelijk. 

113 activeert suïcidepreventie-actienetwerken 
Naast de activiteiten als zorgaanbieder is 113 aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS. Met ons Supranet-programma zetten we suïcidepreventie-actienetwerken op. Dat doen we in negen regio’s van het land en binnen de ggz met grote ggz-instellingen. Omdat we geloven dat je suïcide alleen samen kunt voorkomen. We zijn internationaal georiënteerd door deelname aan European Alliance Against Depression (EAAD) en onze rol in de International Zero Suicide Movement. 

Innoveren en doen wat werkt 
113 is een onafhankelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten, hun naasten en professionals. Het ministerie van VWS subsidieert 113. We zijn een bevlogen, slagvaardige organisatie met 'korte' lijnen en maken gebruik van moderne vormen van hulpverlenen en samenwerken (agile/scrum). We ontwikkelen ons continu door in het onderzoeksconsortium SURENet  (in samenwerking met de Vrije Universiteit en GGZ inGeest) ons werk te onderzoeken op effectiviteit en bereik. Hierdoor staan we wereldwijd bekend als koploper op het gebied van e-mental health voor mensen met ernstige en acute problemen.

Aantal medewerkers

200 medewerkers

Locatie

Amsterdam

Bij 113 vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen blijven trainen en ontwikkelen. Wij denken graag mee over kwaliteiten en leerdoelen die benodigd zijn voor een duurzame relatie (groeien en boeien). 

Praktijk stagiair (HBO/WO) februari 2023
Amsterdam
Werken als stagiair bij 113 is verre van een doorsnee baan. Daar ben jij ook niet naar op zoek. Je streeft met ons naar een land waarin niemand eenzaa ..
Hulpverlener Suïcidepreventie
Amsterdam
Als Hulpverlener Suïcidepreventie geef jij online ad-hoc informatie en advies aan onze hulpvragers en pas je psychologische gesprekstechnieken toe. Je ..
Junior Hulpverlener
Amsterdam
Een baan bij 113 Zelfmoordpreventie is geen doorsnee baan. En daar ben jij ook niet naar op zoek. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam en ..